E-mails verzenden vanuit Autodesk Inventor met Ilogic

follow url Inventor Ilogic breidt de parametrische designmogelijkheden van Autodesk Inventor uit. Maar niet alleen de parameters. Ilogic biedt ook mogelijkheden om dagdagelijkse handelingen te automatiseren.  Zo kan je bijvoorbeeld automatisch tekeningen opslaan, een timesheet opbouwen. Iproperties aanmaken of kopiëren, E-mails opmaken of versturen.
Hieronder nemen we die laatste onder de loep.
Doel van onderstaande code is je op weg te helpen bij het versturen van email met de tekening als bijlage vanuit Autodesk Ilogic.
In het 1ste deel vind je een standaard code om een drawing om te zetten naar .pdf.
Dit is een handeling die de meeste tekenaars meermaals per dag uitvoeren.
Het 2de deel gebruikt deze net aangemaakte pdf en voegt deze toe in een nieuwe email die je nadien makkelijk kan verzenden.

Inventor Ilogic Code

http://unionroguerivercamp.com/local-surroundings/ ”——Start of Ilogic part 1 ——-
oFileName = ThisDoc.FileName(False) ‘without extension
oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById (“{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}”)
oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
‘Define the drawing
Dim oDrawing As DrawingDocument
oDrawing = ThisDoc.Document
Dim oSheet As Sheet
Dim lPos As Long
Dim rPos As Long
Dim sLen As Long
Dim sSheetName As String
Dim iSheetNumber As Integer
‘step through each drawing sheet
For Each oSheet In oDrawing.Sheets
‘find the seperator in the sheet name:number
lPos = InStr(oSheet.Name, “:”)
‘find the number of characters in the sheet name
sLen = Len(oSheet.Name)
‘find the sheet name
sSheetName = Left(oSheet.Name, lPos -1)
‘find the sheet number
iSheetNumber = Right(oSheet.Name, sLen -lPos)
‘set PDF Options
If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDataMedium, oContext, oOptions) Then
oOptions.Value(“All_Color_AS_Black”) = 0
oOptions.Value(“Remove_Line_Weights”) = 1
oOptions.Value(“Vector_Resolution”) = 400
oOptions.Value(“Sheet_Range”) = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintSheetRange
oOptions.Value(“Custom_Begin_Sheet”) = iSheetNumber
oOptions.Value(“Custom_End_Sheet”) = iSheetNumber
End If
‘get PDF target folder path
oFolder = “C:\Temp”
‘Check for the PDF folder and create it if it does not exist
If Not System.IO.Directory.Exists(oPublication) Then
System.IO.Directory.CreateDirectory(oPublication)
End If
‘Set the PDF target file name
oDataMedium.FileName = oFolder & “\” & oFileName & “.pdf”
‘Publish document
oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
Next
”——end of iLogic part 1 ——-

Tastylia (Tadalafil) Buy 20 MG ”——Start of iLogic part 2 ——-
‘Start Outlook.
‘If it is already running, you’ll use the same instance…
Dim oOApp
oOApp = CreateObject(“Outlook.Application”)
‘ Log on. Doesn’t hurt if you are already running and logged on…
Dim olNs
olNs = oOApp.GetNamespace(“MAPI”)
olNs.Logon
‘get the Inventor user name from the Inventor Options
myName= ThisApplication.GeneralOptions.UserName
‘get current time
‘save the file
ThisDoc.Save
‘send email using outlook
Dim oOMail
oOMail = oOApp.CreateItem(olMailItem)
‘Location created .pdf
Dim oAttachment As String = oFolder & “\” & oFileName & “.pdf”
With oOMail
‘replace with your client’s email address<b>and this is bold text</b>
.To = “”
.Subject = “document:” & oFileName
.htmlbody = ” ”
.htmlbody = .htmlbody & “<BODY style=font-size:12pt;font-family:Calibri>Beste,” & “<br>”
.htmlbody = .htmlbody & “Je kan tekening: <b>” & oFileName & “</b> vinden in bijlage en onder: ” & “<br>”
.htmlbody = .htmlbody & myname &”</BODY>”
.Attachments.Add (oAttachment)
.Display
End With
”——end of iLogic ——-

Uitbreiding?

Nu heb je tal van mogelijkheden om je code aan te passen.  Je kan bijvoorbeeld zorgen dat de .pdf in een bepaalde locatie terecht komt.  Dit kan gerust een dynamisch adres zijn, dat gekoppeld word aan Iproperties of parameters.  Je zou meerdere bijlagen  kunnen maken, zoals .dwg of .step formaat.
Je kan de tekst van je email personaliseren aan de hand van Iproperties.

Meer tips en hints ? volg Studio Kubuz en schrijf je in op onze nieuwsbrief.  Regelmatig sturen wij handige weetjes door die je tekenervaring aangenaam zullen vereenvoudigen.  Kunnen wij iets voor jou doen.  Neem contact met ons op.

2017-06-22T15:48:36+00:00